Libenter Yacht Charter in Croatia

Blog about yachts and sailing

Polityka Prywatności

Posted by on Aug 20, 2016

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu Libenter.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Wszystkie informacje są należycie zabezpieczone przed ingerencją nieuprawnionych osób. Dostęp do nich mają jedynie specjalnie przeszkoleni pracownicy.
Niezapowiedziane Wiadomości

Libenter.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Libenter.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i produktów (np. nowości wydawnicze, zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Libenter.pl. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Libenter.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Libenter.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Odnośniki do innych stron

Serwis Libenter.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu http://www.libenter.pl.
Kontakt